Coronavirus in Nederland

update 05-01-2021

U bent welkom! Wij zijn gewoon telefonisch bereikbaar en hebben dagelijks spreekuur op afspraak.Wij vragen u om een mondkapje te dragen als u naar de praktijk komt. De medewerkers op de praktijk maken eveneens gebruik van een mondkapje. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen veilig naar de dokter kan komen.

Neem bij vragen altijd eerst telefonisch of via het patiëntenportaal van Mijngezondheid.net (MgN) contact op met ons. In de avond, nacht of het weekend belt u de huisartsenpost. U kunt via het MgN portaal of de bijbehorende app (MedGemak) tijdelijk zelf geen afspraken inplannen.Annuleer uw gemaakte afspraak als u op de dag zelf toch luchtwegklachten en/of koorts heeft gekregen.

Indien u een afspraak heeft gemaakt vragen wij u alleen te komen, lukt dit niet, dan graag maximaal 1 begeleider meenemen.

Ook vragen wij u om op tijd komen, dus niet te vroeg en niet te laat komen, zodat de wachtkamer niet onnodig vol loopt.

Voor meer informatie over het Coronavirus zie:

Thuisarts.nl   RIVM.nl

Voor informatie in andere talen en duidelijke uitleg:

Pharos.nl

Testen op Corona

Maak een afspraak bij de GGD om u te laten testen als u klachten heeft die kunnen passen bij het Coronavirus zoals: keelpijn, verkoudheid, hoesten, verhoging/koorts, verlies van reuk/smaak. U heeft de huisarts niet nodig voor een doorverwijzing.

Bel: 0800-1202 of digitaal:
Coronatest

Voelt u zich erg ziek, neem dan contact op met onze praktijk. 

Wilt u meer informatie over Corona:
RIVM publieksinformatielijn: 0800-1351 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 of https://www.thuisarts.nl/corona